LŌKAHI LOMILOMI JAPAN設立しました

本日6月3日に、 「一般社団法人 LōKAHI LOMILOMI JAPAN」が設立となりました。